Những nơi nào đang là vùng đỏ, vùng cam, vùng xanh tại Hà Nội?

Bản đồ thông tin dịch tễ Hà Nội. Ảnh chụp màn hình. Người dân có thể tra cứu thông tin tại trang https://covidmaps.hanoi.gov.vn.
Bản đồ thông tin dịch tễ Hà Nội. Ảnh chụp màn hình. Người dân có thể tra cứu thông tin tại trang https://covidmaps.hanoi.gov.vn.
Bản đồ thông tin dịch tễ Hà Nội. Ảnh chụp màn hình. Người dân có thể tra cứu thông tin tại trang https://covidmaps.hanoi.gov.vn.
Lên top