kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8.3

Những nhà khoa học nữ tuyên chiến với các loại virus

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận bằng khen của Bộ Y tế khi nuôi cấy và phân lập thành công chủng mới của virus Corona. Ảnh: BYT
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận bằng khen của Bộ Y tế khi nuôi cấy và phân lập thành công chủng mới của virus Corona. Ảnh: BYT
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận bằng khen của Bộ Y tế khi nuôi cấy và phân lập thành công chủng mới của virus Corona. Ảnh: BYT
Lên top