Những người đến 5 địa điểm sau tại Đà Nẵng cần khai báo y tế gấp

Đà Nẵng tìm người đến 5 địa điểm có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tìm người đến 5 địa điểm có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Đà Nẵng tìm người đến 5 địa điểm có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top