Những người đang cách ly COVID-19 thì tham gia bầu cử như thế nào?

Những người cách ly COVID-19 bên trong khu cách ly tập trung tại Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Những người cách ly COVID-19 bên trong khu cách ly tập trung tại Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Những người cách ly COVID-19 bên trong khu cách ly tập trung tại Bắc Giang. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top