Những người chống dịch COVID-19 xuyên Tết ở Cẩm Giàng, Hải Dương

Thượng úy Trần Anh Nhất, chốt trưởng chốt kiểm dịch Cẩm Hưng. Ảnh: Vân Trường.
Thượng úy Trần Anh Nhất, chốt trưởng chốt kiểm dịch Cẩm Hưng. Ảnh: Vân Trường.
Thượng úy Trần Anh Nhất, chốt trưởng chốt kiểm dịch Cẩm Hưng. Ảnh: Vân Trường.
Lên top