Những ngày mưa lũ, rất nhiều ca đỡ đẻ thành công dưới ánh đèn pin

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thăm bệnh nhân trong chuyến công tác tại miền Trung trong thời gian mưa lũ. Ảnh: BYT
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thăm bệnh nhân trong chuyến công tác tại miền Trung trong thời gian mưa lũ. Ảnh: BYT
Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thăm bệnh nhân trong chuyến công tác tại miền Trung trong thời gian mưa lũ. Ảnh: BYT
Lên top