Những hoạt động đặc biệt của Tổ Điều trị Bộ Y tế tại "điểm nóng" Đà Nẵng

Các thành viên Tổ Điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Các thành viên Tổ Điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Các thành viên Tổ Điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top