Những hình ảnh đầu tiên về vaccine COVID-19 AstraZeneca tại Việt Nam

Lên top