Những đợt xét nghiệm, truy vết ca lây nhiễm COVID-19 không kể ngày đêm

Triển khai ngay các hoạt động đáp ứng chống dịch bất kể ngày đêm. Ảnh: Tô Thế.
Triển khai ngay các hoạt động đáp ứng chống dịch bất kể ngày đêm. Ảnh: Tô Thế.
Triển khai ngay các hoạt động đáp ứng chống dịch bất kể ngày đêm. Ảnh: Tô Thế.
Lên top