Những đối tượng cần xét nghiệm COVID-19 trong tình hình mới

Cán bộ y tế lấy mẫu test nhanh COVID-19. Ảnh: SYT HN
Cán bộ y tế lấy mẫu test nhanh COVID-19. Ảnh: SYT HN
Cán bộ y tế lấy mẫu test nhanh COVID-19. Ảnh: SYT HN
Lên top