Những điểm giống và khác nhau giữa dịch virus Corona và dịch SARS 2002

Nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ đầy đủ trong các hoạt động dọn dẹp tại Amoy Gardens, nơi có hơn 200 cư dân bị nhiễm virut SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng), ngày 4 tháng 4 năm 2003 tại Hồng Kông. Ảnh: Christian Keenan / Getty.
Nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ đầy đủ trong các hoạt động dọn dẹp tại Amoy Gardens, nơi có hơn 200 cư dân bị nhiễm virut SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng), ngày 4 tháng 4 năm 2003 tại Hồng Kông. Ảnh: Christian Keenan / Getty.
Nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ đầy đủ trong các hoạt động dọn dẹp tại Amoy Gardens, nơi có hơn 200 cư dân bị nhiễm virut SARS (Hội chứng hô hấp cấp tính nặng), ngày 4 tháng 4 năm 2003 tại Hồng Kông. Ảnh: Christian Keenan / Getty.
Lên top