Những chiến sĩ áo trắng trên trận địa chống dịch COVID-19 mới

Các y, bác sĩ của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Các y, bác sĩ của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Các y, bác sĩ của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tại Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: Sở Y tế TPHCM
Lên top