Những bệnh nhân COVID-19 từng bị tổn thương phổi đã khỏi bệnh

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ. Ảnh: Bộ Y tế
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ. Ảnh: Bộ Y tế
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top