Những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai nhân viên y tế trong dịch COVID-19

Các cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Các cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Các cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top