Những ai đủ điều kiện để vào được tỉnh Hòa Bình?

Một chốt kiểm dịch bệnh COVID-19 trên địa bản tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn.
Một chốt kiểm dịch bệnh COVID-19 trên địa bản tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn.
Một chốt kiểm dịch bệnh COVID-19 trên địa bản tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Minh Nguyễn.
Lên top