Nhóm người đi du lịch là F1, nhiều cán bộ UBND xã là F2 phải cách ly

Lên top