Nhiều thủ tục khi người dân muốn chuyển tuyến lên TPHCM khám chữa bệnh

Bệnh viện Bà Rịa - một trong những bệnh viện tuyến tỉnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Bệnh viện Bà Rịa - một trong những bệnh viện tuyến tỉnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Bệnh viện Bà Rịa - một trong những bệnh viện tuyến tỉnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Lên top