Nhiều sai phạm trong mua sắm thiết bị chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình

Thanh tra tỉnh Thái Bình công bố kết luận thanh tra mua trang thiết bị vật tư y tế phòng dịch COVID-19. Ảnh Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Thái Bình
Thanh tra tỉnh Thái Bình công bố kết luận thanh tra mua trang thiết bị vật tư y tế phòng dịch COVID-19. Ảnh Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Thái Bình
Thanh tra tỉnh Thái Bình công bố kết luận thanh tra mua trang thiết bị vật tư y tế phòng dịch COVID-19. Ảnh Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Thái Bình
Lên top