Nhiều quận tại TPHCM vẫn chưa được bổ sung gói thuốc C điều trị COVID-19

Nhiều quận tại TPHCM vẫn chưa được bổ sung gói thuốc C điều trị COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly
Nhiều quận tại TPHCM vẫn chưa được bổ sung gói thuốc C điều trị COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly
Nhiều quận tại TPHCM vẫn chưa được bổ sung gói thuốc C điều trị COVID-19. Ảnh: Nguyễn Ly
Lên top