Nhiều người Việt không biết mình ăn mặn quá mức

Ăn mặn gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Ăn mặn gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Ăn mặn gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Ảnh đồ họa: Hương Giang
Lên top