Nhiều người có nhu cầu, năng lực xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam ra sao?

GS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời báo chí. Ảnh: T.D
GS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời báo chí. Ảnh: T.D
GS Nguyễn Thanh Long- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời báo chí. Ảnh: T.D
Lên top