Nhiều địa phương lơ là, chủ quan trong chống dịch COVID-19, F0 tăng mạnh

Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Bộ Y tế
Lên top