Nhiều địa phương đang sử dụng sai giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19

Một mẫu chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 sai quy định. Ảnh: Huyên Nguyễn
Một mẫu chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 sai quy định. Ảnh: Huyên Nguyễn
Một mẫu chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 sai quy định. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top