Nhiều bệnh nhân COVID-19 về từ Guinea Xích Đạo đồng nhiễm sốt rét, nội tạng tổn thương

BS Trần Văn Giang thông tin về sức khỏe các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BVCC
BS Trần Văn Giang thông tin về sức khỏe các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BVCC
BS Trần Văn Giang thông tin về sức khỏe các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: BVCC
Lên top