Nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng được xuất viện

Nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng đã khỏi bệnh sau thời gian điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19. Ảnh: N.TÂN.
Nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng đã khỏi bệnh sau thời gian điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19. Ảnh: N.TÂN.
Nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng đã khỏi bệnh sau thời gian điều trị tại Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19. Ảnh: N.TÂN.
Lên top