Nhiều bệnh nhân COVID-19 điều trị ở Huế có bệnh lý nền nặng, diễn tiến xấu

Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển tới. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển.
Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển tới. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển.
Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận điều trị nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 từ Đà Nẵng, Quảng Nam chuyển tới. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển.
Lên top