Nhập viện vì uống thuốc… còn nguyên vỏ

Viên thuốc còn nguyên vỏ  được gắp ra từ thực quản của bệnh nhân (ảnh N.Nhung)
Viên thuốc còn nguyên vỏ được gắp ra từ thực quản của bệnh nhân (ảnh N.Nhung)