Nhanh chóng hoàn thiện để xem xét cấp phép khẩn cấp vaccine Nano Covax

Vaccine COVID-19 Nano Covax của Việt Nam. Ảnh: ĐVCC
Vaccine COVID-19 Nano Covax của Việt Nam. Ảnh: ĐVCC
Vaccine COVID-19 Nano Covax của Việt Nam. Ảnh: ĐVCC
Lên top