Nhân viên y tế BV Chợ Rẫy tiếp tục lên đường chi viện BV hồi sức COVID-19

Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy gấp rút lên đường chi viện Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: BVCC.
Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy gấp rút lên đường chi viện Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: BVCC.
Nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy gấp rút lên đường chi viện Bệnh viện Hồi sức COVID-19. Ảnh: BVCC.
Lên top