Nhân viên vi phạm quy định cách ly: Trách nhiệm của Vietnam Airlines

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực nơi ở của bệnh nhân. Ảnh: Huy Nhàn
Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực nơi ở của bệnh nhân. Ảnh: Huy Nhàn
Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực nơi ở của bệnh nhân. Ảnh: Huy Nhàn
Lên top