Nhân viên cửa hàng pizza mắc COVID-19 ở Hà Nội đã đi những đâu, gặp ai?

Cửa hàng pizza - nơi làm việc của bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở Hà Nội được cách ly. Ảnh: Minh Thành
Cửa hàng pizza - nơi làm việc của bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở Hà Nội được cách ly. Ảnh: Minh Thành
Cửa hàng pizza - nơi làm việc của bệnh nhân mắc COVID-19 mới ở Hà Nội được cách ly. Ảnh: Minh Thành
Lên top