Nhân viên Cấp cứu 115 Thái Bình nhiều lần "móc túi" bệnh nhân

Bảng giá cước vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình không được niêm yết công khai trên xe cứu thương, khiến người nhà bệnh nhân không biết giá chính xác. Ảnh: T.D
Bảng giá cước vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình không được niêm yết công khai trên xe cứu thương, khiến người nhà bệnh nhân không biết giá chính xác. Ảnh: T.D
Bảng giá cước vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình không được niêm yết công khai trên xe cứu thương, khiến người nhà bệnh nhân không biết giá chính xác. Ảnh: T.D
Lên top