Nhân viên BV Bệnh nhiệt đới TPHCM không tham gia tầm soát COVID-19 từ 5.6

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top