Nhận khách đến từ vùng dịch, một khách sạn tại Phan Thiết bị phạt

Lên top