Nhận định tình hình dịch tại Hà Nội sau khi mở cửa hàng loạt dịch vụ

Các cửa hàng tất bật đón khách trong ngày đầu mở cửa bán hàng tại chỗ trở lại. Ảnh: Tô Thế.
Các cửa hàng tất bật đón khách trong ngày đầu mở cửa bán hàng tại chỗ trở lại. Ảnh: Tô Thế.
Các cửa hàng tất bật đón khách trong ngày đầu mở cửa bán hàng tại chỗ trở lại. Ảnh: Tô Thế.
Lên top