Nhận định tình hình dịch COVID-19 Hà Nội sau khi xuất hiện các ca mắc mới

Việc xuất hiện các ca mắc mới cộng đồng theo các chuyên gia là điều đã được tính toán từ trước.
Việc xuất hiện các ca mắc mới cộng đồng theo các chuyên gia là điều đã được tính toán từ trước.
Việc xuất hiện các ca mắc mới cộng đồng theo các chuyên gia là điều đã được tính toán từ trước.
Lên top