Nhà thuốc ở TP.HCM “phớt lờ” yêu cầu người mua thuốc ho, sốt phải khai báo y tế

Một số nhà thuốc ở TPHCM “phớt lờ” yêu cầu người mua thuốc ho, sốt khai báo y tế. Ảnh: Ngọc Lê.
Một số nhà thuốc ở TPHCM “phớt lờ” yêu cầu người mua thuốc ho, sốt khai báo y tế. Ảnh: Ngọc Lê.
Một số nhà thuốc ở TPHCM “phớt lờ” yêu cầu người mua thuốc ho, sốt khai báo y tế. Ảnh: Ngọc Lê.
Lên top