Nhà báo Trần Tuấn Linh làm Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Nhà báo Trần Tuấn Linh làm Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Nhà báo Trần Tuấn Linh làm Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Nhà báo Trần Tuấn Linh làm Tổng biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống
Lên top