Nguy cơ tổn thất xã hội liên quan đến bệnh tâm thần

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các rối loạn tâm thần được chỉ ra là do con người làm việc suốt ngày đêm, bị áp lực công việc lớn kéo dài, căng thẳng… Ảnh minh họa: LĐO
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các rối loạn tâm thần được chỉ ra là do con người làm việc suốt ngày đêm, bị áp lực công việc lớn kéo dài, căng thẳng… Ảnh minh họa: LĐO
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các rối loạn tâm thần được chỉ ra là do con người làm việc suốt ngày đêm, bị áp lực công việc lớn kéo dài, căng thẳng… Ảnh minh họa: LĐO
Lên top