Nguy cơ bùng phát những đợt dịch COVID-19 mới nếu lơ là, mất cảnh giác

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: Vẫn có nguy cơ bùng phát những đợt dịch COVID-19. Ảnh: Trần Minh.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: Vẫn có nguy cơ bùng phát những đợt dịch COVID-19. Ảnh: Trần Minh.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: Vẫn có nguy cơ bùng phát những đợt dịch COVID-19. Ảnh: Trần Minh.
Lên top