Nguồn vaccine COVID-19 ở Việt Nam sẽ dồi dào, nhưng không được chủ quan

Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam đợt 2. Ảnh: Lệ Hà
Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam đợt 2. Ảnh: Lệ Hà
Tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam đợt 2. Ảnh: Lệ Hà
Lên top