Nguồn vaccine COVID-19 hạn chế, Quảng Trị đề nghị Bộ Y tế tiếp tục phân bổ

Tiêm vaccine COVID-19 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: LT.
Tiêm vaccine COVID-19 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: LT.
Tiêm vaccine COVID-19 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: LT.
Lên top