Người từ Hà Nội, các tỉnh thành vào Phú Thọ cần chuẩn bị gì?

Các chốt kiểm soát dịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu test PCR với tất cả các trường hợp ra vào địa bàn. Ảnh: BPT.
Các chốt kiểm soát dịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu test PCR với tất cả các trường hợp ra vào địa bàn. Ảnh: BPT.
Các chốt kiểm soát dịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu test PCR với tất cả các trường hợp ra vào địa bàn. Ảnh: BPT.
Lên top