Người từ Đà Nẵng vào TPHCM từ 18.7 phải khai báo y tế

Lên top