Người quay trở lại TPHCM sẽ được tiêm chủng vaccine COVID-19

Người dân TPHCM được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ
Người dân TPHCM được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ
Người dân TPHCM được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top