Người khỏi bệnh COVID-19 có thể giúp những người bệnh nặng có cơ hội sống

TS. Văn Đình Tráng chia sẻ về việc hiến tặng huyết tương. Ảnh: BVCC
TS. Văn Đình Tráng chia sẻ về việc hiến tặng huyết tương. Ảnh: BVCC
TS. Văn Đình Tráng chia sẻ về việc hiến tặng huyết tương. Ảnh: BVCC
Lên top