Người đến, về Yên Bái phải có kết quả âm tính SARS-CoV-2

Người dân đến, về địa bàn tỉnh Yên Bái cần có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ. Ảnh: Văn Đức.
Người dân đến, về địa bàn tỉnh Yên Bái cần có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ. Ảnh: Văn Đức.
Người dân đến, về địa bàn tỉnh Yên Bái cần có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ. Ảnh: Văn Đức.
Lên top