Người đầu tiên ở Việt Nam nhiễm HIV 30 năm trước vẫn sống khỏe

TS Hoàng Đình Cảnh thông tin về tình hình phòng chống HIV/AIDS. Ảnh: Thùy Linh
TS Hoàng Đình Cảnh thông tin về tình hình phòng chống HIV/AIDS. Ảnh: Thùy Linh
TS Hoàng Đình Cảnh thông tin về tình hình phòng chống HIV/AIDS. Ảnh: Thùy Linh
Lên top