Người dân về Thái Bình sau nghỉ lễ bắt buộc phải khai báo y tế

Tại Thái Bình vừa qua đã xuất hiện trường hợp F0 về đi lễ tại cụm đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà).
Tại Thái Bình vừa qua đã xuất hiện trường hợp F0 về đi lễ tại cụm đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà).
Tại Thái Bình vừa qua đã xuất hiện trường hợp F0 về đi lễ tại cụm đền Tiên La (xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà).
Lên top