Người dân TPHCM không được ra đường đi mua thuốc mà nhờ tổ công tác mua hộ

Việc mua thuốc của người dân sẽ được hỗ trợ bởi tổ công tác đặc biệt. Ảnh: Phúc Vũ
Việc mua thuốc của người dân sẽ được hỗ trợ bởi tổ công tác đặc biệt. Ảnh: Phúc Vũ
Việc mua thuốc của người dân sẽ được hỗ trợ bởi tổ công tác đặc biệt. Ảnh: Phúc Vũ
Lên top